O nás

Poslání a hodnoty

       

           Alpen Pharma AG je stabilní, sociálně odpovědná a etická společnost, která zavádí inovativní metody léčení a prevence nemocí. Cílem naší společnosti je udržet a uchovat zdraví i krásu a zlepšit kvalitu života milionů lidí na naší planetě.

 

           Alpen Pharma AG věnuje velkou pozornost spolupráci se zdravotnickými zařízeními, lékaři, chemiky a uživateli farmaceutických produktů; podporuje vědecké a prakticky zaměřené konference a semináře, jež umožňují vzájemnou výměnu zkušeností, a různé vzdělávací programy, jejichž cílem je zlepšení odborných znalostí lékařů.

Společnost Alpen Pharma AG je sponzorem a realizátorem mnoha zdravotnických a sociálních programů, jejichž cílem je udržet a zlepšit kvalitu zdraví obyvatel naší planety. Jedná se například o tyto programy: „Zdravé dětství znamená zdravý národ“, „Život bez jizev“, „Jsem zvláštní“ aj.

 

           „Ve jménu zdraví!“ – ušlechtilé poslání společnosti Alpen Pharma, které určuje charakter všech jejích obchodních aktivit.

Naše hodnoty

        Prioritou pro každého, kdo pracuje v oblasti dodávání léčivých přípravků, je pacient. Proto naše profesionalita, odpovědnost za účinnost a bezpečnost léčiv pomáhají při poskytování vysoce kvalitních služeb v zajišťování léčiv každému a všem – takto pomáháme, aby lidé byli zdravější a svět byl lepší.

           Snažíme se plnit očekávání a potřeby každého zákazníka společnosti Alpen Pharma, tedy pacienta, lékaře, lékárníka, protože za ně máme primární odpovědnost.

           Uváděním léčiv, jejichž efektivnost a bezpečnost byla dlouhodobě prokázána jejich úspěšným podáváním a užíváním miliony pacientů v mnoha zemích, definujeme naši klíčovou hodnotu, tj. odpovědnost vůči společnosti.